Brommagymnasternas värdegrund

Vår värdegrund är ledstjärnan för medlemmar, ledare och alla andra som representerar Brommagymnasterna. Vi skapar gemenskap och trygghet för gymnasterna och alla andra involverade i relation till varandra, sporten och omvärlden. På så sätt utvecklas alla våra aktiva i en gemenskap som skapar glädje och välbefinnande.

Våra värdeord är glädje – trygghet – utveckling

Glädje
· Att hålla på med gymnastik.
· Att klara något man tidigare inte har lyckats klara.
· Alltid bli sedd och få beröm.
· Allas idéer och engagemang är lika mycket värda.


Trygghet
· Känna trygghet och gemenskap i alla kontakter och sammanhang.
· Respektera varandra och varandras olikheter.
· Alltid sätta säkerheten främst.


Utveckling
· Få utvecklas i sin egen takt utifrån egna förutsättningar och ambitioner.
· Bredda kunskapen genom utbildning och utbyte av erfarenheter.
· Fortsätta att driva svensk gymnastik framåt.


GLÄDJE