Styrelse

2020-2021

Ordförande:
Åsa-Pia Järliden Bergström

Ledamöter:
Per Sjöstrand
Camilla Brännfors
Johanna Borgström
Simon Nyberg
Marcus Melin
Lotta Ejdeholm Persson