Styrelse

2022-2023

Ordförande:
Marcus Melin

Ledamöter:
Per Sjöstrand
Camilla Brännfors
Johanna Borgström
Simon Nyberg
Åsa-Pia Järliden Bergström
Lotta Ejdeholm Persson

Valberedningen

2022-2023

Lars Frösslund
Karen Johansson
Inga Gren Ander