Prisinformation

Här finns information om priser

Träningsavgifter VT22:

Barngrupper
1.750 kr/termin Föräldra-/barngrupper (1 träning/vecka)
1.800 kr/termin Barngrupp (1 träning/ vecka)

Flick- och pojkgrupper samt Ungdomsgrupper (träna för att träna samt tävla på lokala/regionala tävlingar inkl. märkestagning)
2.050 kr/termin 1 träning/vecka
2.500 kr/termin 2 träningar/vecka

Tävlingsgrupper (träna för att tävla)
3.350 kr/termin 3 träningar/vecka
3.650 kr/termin USM
3.750 kr/termin JSM
3.500 kr/termin SM

Manlig Artistisk gymnastik
5.050 kr/termin MAG1
4.850 kr/termin MAG2
2.850 kr/termin MAG3
2.350 kr/termin MAG4
2.350 kr/termin MAG5

Extraträning (alla discipliner) 600:-

Vuxenträning från 2050:-

Licens- (trampett-/ tävlingsförsäkring) och medlemsavgift tillkommer med 150kr/180 kr respektive 100 kronor per verksamhetsår.

Boka plats