Gruppstruktur

Information om grupper etc.Utgångspunkten för vår gruppstruktur är Gymnastikförbundets utvecklingsmodell och målet är att vi ska ha en så stor variation av träning och tävlingsgrupper som möjligt och som vi klarar av att hantera, inom de olika träningsdisciplinerna som vi erbjuder.

Vi utgår från gymnasternas individuella önskemål. De som önskar träna för att träna ska kunna göra det, de som önskar träna för att tävla på föreningstävlingar ska kunna göra det och de som önskar träna för att tävla på nationella och internationella tävlingar ska kunna göra det.

Manlig Artistisk Gymnastik

Beträffande vår träning inom Manlig Artistisk Gymnastik gäller följande:
• Antagning: sker utifrån mån av plats
• Träning: sker beroende på ålder och utvecklingsnivå i enlighet med Svenska Gymnastikförbundets riktlinjer
• Tävlingar: beroende på ålder och utvecklingsnivå deltar vi på olika lokala, regionala, nationella och internationella tävlingar.
• Tränare/ledare: Vi har både anställda tränare och ideella.

Barn & vuxengrupper, barngrupper och grupper som tränar truppgymnastik

Antalet träningstillfällen per termin varierar beroende på ålder.

Vissa lov och helger är exkluderade och om en träning ställs in försöker vi kompensera med ett träningstillfälle vid sidan av de ordinarie under terminen eller vid ett senare tillfälle om möjligt.
Utöver de ordinarie träningstillfällena erbjuds alla gymnaster att delta på samträningar tillsammans med övriga grupper i samma åldersspann.

För grupper som tränar 2 - 3 gånger i veckan eller fler och tränar för att tävla erbjuder vi fler träningstillfällen. Hur tävlingar är planerade och tränarnas planering av träningarna avgör antalet tillfällen.

Antal gymnaster per grupp kan variera något utifrån salen / hallen som träningen genomförs i. Vanligtvis är det mellan 22-25 barn per träningsgrupp.

Gymnastmål per åldersgrupp är svåra att direkt avgöra då gymnaster utvecklas väldigt olika. För de yngre grupperna finns målsättningar uttalade. För äldre gymnaster kommer gruppernas sammansättningar att avgöra vilka övningar som tränas på samt gruppernas ev. önskemål att tävla på olika typer av tävlingar.

Överflyttningar mellan grupper

Om en gymnast önskar byta grupp/lag sker detta i samförstånd med tränarna för respektive grupp.

Antalet tränare/ledare per grupp

Antalet tränare får aldrig understiga två i hallen vid en och samma träning. Undantag kan vara vid Barn och Vuxenträning då fler vuxna finns på träningen.
I normalfallet är antalet tränare per träningstillfälle minimum följande exkl. ungdomar under utbildning.:
• Barn och Vuxengrupp och Barngrupp: 2 tränare per grupp
• Flick- och pojkgrupper: 2-3 tränare per träningstillfälle. När grupper gör mer avancerade övningar är det vanligtvis minst 3 tränare per grupp
• Vi strävar efter att ha så många ungdomar/gymnaster engagerade som tränare i olika grupper. Önskvärt är också att gymnasterna ej kommer från samma lag då det kan leda till problem under tävlingssäsongen.

Tränares utbildningsnivå

Vår strävan är att tränare alltid ska ligga steget före gymnasterna i kunskapsnivå.
All träning sker i enlighet med Svenska Gymnastikförbundets regler.

I varje grupp ska det finnas minst en utbildad tränare (kan vara en förälder som har gått rätt utbildning) för den nivån gymnasterna i respektive grupp ligger på. Övriga tränare är ungdomstränare eller föräldrar som har gått minimum baskurs.

Följande utbildningar erbjuder vi tränare:
• BGs interna Grundutbildning för nya tränare
• Gymnastikförbundets Baskurs
• Gymnastikförbundets Stegkurser

Exempel på vad som krävs vid Mottagning – Tävling och uppvisning
På uppvisning och tävling ska alltid tränare finnas vid redskap för att ingripa vid behov.

För övningar med svårighet från och med dubbel volt utan skruv måste minst en ansvarig tränare stå med båda fötterna uppe på landningsmattan som mottagare. Tränaren ska inneha gällande tumblinglicens på minst den nivå som motsvarar de övningar som gymnasterna utför.

Vid tävling och uppvisning ska gymnasterna endast utföra övningar som de behärskar väl och som endast kräver säkerhetsmottagning.

Fördelning av träningstider

Fördelning av träningslokaler och tider sker utifrån träningsnivå och ålder.
De lag som tävlingar på nationell nivå har förtur till tider i specialhallar. Därefter styr ålder på gymnaster och svårighetsnivå på gruppens övningar prioriteringsordningen.