FAQ Covid-19

Information om Covid-19

Förlängda restriktioner (210319)

Hej!
Vi har idag fått besked om att Stockholms kommun förlänger beslutet om stadens idrottsanläggningar och att det kommer gälla under den kommande tre veckorna. Detta förutsatt att inga beslut fattas om restriktioner under perioden som gör att detta beslut behöver uppdateras. Beslutet är fattat mot bakgrund av det rådande smittläget i regionen.

Organiserad föreningsverksamhet för barn och ungdomar födda 2002 och senare kan fortsatt bedrivas i stadens anläggningar. Beslutet gäller till och med måndag 12 april 2021. Därefter, eller vid behov innan, görs nya överväganden sett till besked från myndigheter och aktuellt smittläge i regionen.

Det är upp till oss alla hur vi klarar att minska smittspridningen. Det är avgörande och viktigt att kunna hålla avstånd mellan varandra. Är man sjuk stannar man hemma. Föräldrar/medföljande som inte är delaktiga i träningen är inte med i lokalen.

Följande gäller under kommande treveckors-period:
- All organiserad idrottsverksamhet, både inomhus och utomhus, för barn och ungdomar födda 2002 och senare kan bedrivas under förutsättning att verksamheten genomförs på ett smittsäkert sätt.
- Vid idrottsanläggningar utomhus erbjuds tider utöver föreningsaktiviteter för barn och ungdomar i första hand till föreningsverksamhet för vuxna, födda 2001 och tidigare.
- Simhallarna, samt gym och gruppträning, är fortsatt stängda för allmänheten. Anläggningarna håller endast öppet för föreningsverksamhet för barn och ungdomar födda 2002 och senare på bokade tider.
- Idrottshallarna och ishallarna är öppna för skolans idrottsverksamhet samt för föreningsverksamhet för barn och ungdomar födda 2002 och senare. Ishallarna är fortsatt stängda för allmänheten.
- Yrkesverksam elitidrott är fortsatt undantagen.
- Träning inomhus är inte tillåten för vuxna födda 2001 och tidigare.

Omklädningsrummen kommer inte att vara tillgängliga på stadens idrottsanläggningar. Dusch och ombyte sker hemma. Pandemilagen sätter stora begränsningar för hur många man samtidigt får vara i omklädningsrum och duschutrymmen, och därför behöver dessa hållas stängda.

Viktig info gällande sportlovet och vecka 10 (210225)

För att minska risken för fortsatt smittspridning uppmanar vi våra medlemmar att följa Region Stockholms rekommendationer, ni kan läsa dessa nedan.

Nya regionala rekommendationer för region Stockholm

Vi vill påminn om det utskick som gjordes under vecka 8 och uppmärksamma alla individer på att smittspridningen ökar i Stockholm och prognosen är att det kommer öka under och efter sportlovet. Av den anledningen ber vi dig som individ att tänka över vilka kontaktytor du har haft under den här perioden. Om du vet med dig att du har kommit i kontakt med personer som du inte umgås med i vardagen bör du överväga om du ska träna under vecka 10 med anledning av smittläget. Detta gäller både gymnaster och tränare.

Om du känner dig osäker om hur du ska göra så vädjar vi till dig att ta det säkra före det osäkra och undvika träningen under vecka 10. Detta för att visa omtanke och hänsyn till dina medmänniskor.

FTill dig som reser utomlands
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som reser in i Sverige testar sig för covid-19, testar sig ytterligare en gång fem dagar efter hemresan och stannar hemma i minst sju dagar efter ankomst till Sverige.
Läs mer här

Uppdaterad information kring Covid-19 (210129)

Den ny pandemilagen kommer att gälla i samtliga hallar under hela vårterminen och sommaren. Detta betyder att vi utöver de allmänna råden och rekommendationerna även behöver förhålla oss till denna nya lag som innebär att vi under våren kommer ha ett maxantal för antalet personer som får vistas i respektive hall. Vad som gäller för just ditt barns grupp och hur de blir påverkade kommer tränarna för gruppen att skicka ut.

Detta innebär att det ej är tillåtet för föräldrar, syskon eller kompisar som ej ingår i gruppen att följa med in i hallen eller omklädningsrum. Det är också viktigt att ni inför varje träning meddelar om ert barn inte kommer på träningen. Detta för att tränarna ska kunna planera träningen på bästa sätt.

Brommagymnasternas ambition är att under vårterminen erbjuda träning för våra gymnaster i så stor utsträckning som möjligt och i de fall vi inte har tillgång till en tillräckligt stor hall eller av någon annan anledning inte kan träna inomhus så kommer vi i stället att i första hand erbjuda utomhusträning alternativt onlineträning. Vi kommer även att i den mån det är möjligt förlänga vårterminen med en till två veckor. 

Följande anpassningar gäller för vår verksamhet tills vidare:
- Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under träningen ska man gå hem direkt. Tränare har fullt mandat att skicka hem gymnaster de bedömer ej är 100% friska.
- Det är viktigt med god handhygien. Samtliga som deltar i träningen bör tvätta händerna med tvål och vatten före och efter träningen (alt. använda handsprit om sådan finns tillgänglig). Detta gäller naturligtvis även tränare.
- Undvik att vistas i omklädningsrummen. Byt om hemma före och efter träning.
- Undvik att passa gymnasterna, välj andra övningar om möjligt istället. Säkerhetspassning är ok att göra om detta skulle behövas för att gymnasten inte ska skada sig.
- Undvik trängsel t.ex. vid kö till ett redskap/station eller vid in och utpassering till hallen. Påminn varandra om att hålla avstånd.
- Dela inte vattenflaskor eller frukt/mat med varandra.
- Samtliga grupper ska lämna lokalerna i god tid innan träningstiden är slut och efterföljande grupper får inte gå in i lokalerna förrän gruppen innan hunnit lämna. Detta inkluderar både träningshall, omklädningsrum samt entré och syftar till att undvika trängsel vid in- och ut passage.
- De restriktioner som råder just nu tillåter inte att föräldrar deltar i Barn- och vuxengrupperna.
- Om någon i hushållet är sjuk i konstaterad Covid-19 får övriga barn och vuxna inte delta i träningen. Läs mer info om detta här.
- Om du eller någon annan i familjen blir sjuk vill vi att ni kontaktar oss på Brommagymnasternas kansli så vi kan informera berörda grupper. Maila oss då till info@brommagymnasterna.se

Läger
Under våren planerar vi att erbjuda läger på loven i den utsträckning det är möjligt och vi har redan denna vecka öppnat upp för intresseanmälningar inför sportlovet v.9. Info har idag, fredag 29 januari, skickats ut via mail.

Intresseanmälan är ej bindande och vi kommer gå ut med information om lägret blir av eller inte i god tid för dem som anmält intresse. 

Märkestagning
Vi planerar även att arrangera Brommagymnasternas märkestagning i slutet av april. Om det är möjligt så kommer märkestagningen att arrangeras i Blackebergshallen den 24 april. Om det inte är möjligt att genomföra arrangemanget i Blackebergshallen så kommer vi istället erbjuda en digital märkestagning. Mer info om detta kommer senare under terminen. 

Våruppvisning
Våruppvisningen 2020 blev tyvärr inställd och för att inte riskera att detta även skulle bli fallet detta år så kommer våruppvisningen 2021 istället bli en jubileumsfilm som samtliga grupper i föreningen kommer bjudas in till att delta i. Brommagymnasterna fyllde 70 år 2020 och detta vill vi uppmärksamma genom att skapa en jubileumsfilm med föreningens historia som tema. Även detta kommer ni få mer information om inom kort. 

Tack för ert engagemang och tålamod under den rådande situationen!

Inomhusträning för barn födda 2005 och senare öppnas upp! (210122)

Idag, fredag den 22 januari, har vi fått besked av Stockholm Stad att de tagit följande beslut med anledning av de nya besked som regeringen och Folkhälsomyndigheten lämnade igår:

- All organiserad idrottsverksamhet, både inomhus och utomhus, för barn födda 2005 eller senare startas under förutsättning att verksamheten kan bedrivas på ett smittsäkert sätt.
- Simhallarna, samt gym och gruppträning, är fortsatt stängda för allmänheten. Anläggningarna håller endast öppet för föreningsverksamhet för barn födda 2005 och senare på bokade tider.
- Idrottshallarna och ishallarna är öppna för skolans idrottsverksamhet samt för föreningsverksamhet för barn födda 2005 och senare.
- Yrkesverksam elitidrott är fortsatt undantagen. 

Träning inomhus är inte tillåten för personer födda 2004 eller tidigare.
Omklädningsrummen kommer inte att vara tillgängliga på anläggningarna. Detta innebär att man byter om hemma innan träningen. Anledningen till att hålla omklädningsrummen stängda är för att pandemilagen sätter stora begränsningar för hur många man kan vara i dessa utrymmen.

Pandemilagen är en ny lagstiftning som ska följas. Det är ett ansvar som ligger på oss alla. På idrottsanläggningarna har Idrottsförvaltningen satt upp skyltar för att informera om det maxantal som gäller för respektive anläggning/plats. Det är viktigt att detta följs och att man inte är fler i lokalen än vad som är tillåtet.

Detta innebär att vi from måndagen den 25 januari kan starta upp verksamheten för våra grupper med barn födda 2005 och senare.

Föräldrar som hämtar och lämnar sina barn på träning gör det utomhus och följer inte med in i hallen.
Det kommer inte finnas någon möjlighet att vara inne i hallen utanför träningstid. Du bli insläppt strax innan start och du måste lämna lokalen direkt efter avslutad träning.

Det som nu är beslutat gäller i första hand till den 7 februari och Stockholm Stad öppnar för träning både inomhus och utomhus för barn födda 2005 och senare. Därefter görs nya överväganden sett till besked från myndigheter och aktuellt smittläge i regionen.

Vi håller oss uppdaterade på vilka restriktioner som gäller för idrotten och informerar er så snart vi får ny info som påverkar vår verksamhet.

Trevlig helg! 

Uppdatering gällande restriktioner (210121)

Idag torsdag den 21 januari gick regeringen ut med nyheten om att nästan alla restriktioner förlängs till den 7 februari. I rekommendationen om att alla kommunala verksamheter ska hållas stängda till den 7 februari har de glädjande lagt in ett undantag för fritidsverksamhet för de som är födda 2005 eller senare, både inomhus och utomhus.

Vi har ännu inte fått besked om hur Stockholm Stad kommer göra och har varit i kontakt med dem gällande detta och fått besked om att det troligtvis kommer ett besked under morgondagen (fredag den 22 januari).

Vi återkommer till er så snart vi har fått info om vad som gäller och hur det påverkar vår verksamhet. Info kommer då att läggas upp på hemsidan samt mailas ut. 

Uppdaterad information kring Covid-19 (210104)

Fredag den 18 december höll regeringen en pressträff med anledning av det allvarliga smittläget i landet. Under pressträffen presenterades ett antal skärpta restriktioner, där idrotten blir direkt påverkad.

”All verksamhet inom stat, kommuner och regioner som inte är nödvändig, såsom badhus, museer och idrottshallar, bör stängas omedelbart och till och med 24 januari 2021.”

Stockholm Stad har under helgen beslutat att alla idrottsanläggningar ska stängas från den 19 december 2020 fram till i första hand 24 januari 2020. 
Då vi bedriver vår verksamhet på stadens anläggningar har vi from lördagen den 19 december ställt in alla träningar. 
Stockholm Stad avråder från all spontan gruppverksamhet även utomhus. 

Restriktionerna kan förändras och vi följer utvecklingen. Vi håller er uppdaterade med det som gäller för idrotten och specifikt gymnastiken.

Vårterminen 2021 planeras starta så fort som är möjligt efter att idrottsanläggningarna öppnar. Info kommer skickas ut till er när vi vet vad som gäller och när det är möjligt att starta vårterminen.  

Kom ihåg att tvätta händerna, håll avstånd och stanna hemma vid minsta symptom. Tillsammans hjälps vi åt att minska smittspridningen.

Uppdatering kring Covid-19 (201120)

Igår den 19 november fick vi information om att de skärpta allmänna råden för region Stockholm kommer förlängas till den 13 december 2020. Vi vill därför påminna om våra riktlinjer kring vår träningsverksamhet.

Brommagymnasterna har fortsatt ställt in all träning i hallarna för våra äldsta gymnaster som är födda 2004 eller tidigare under denna period. Träningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare kan fortsätta att bedrivas.

Gymnaster födda 2004 och äldre som pga. rådande situation inte kan träna erbjuds onlineträning. Har du frågor kring detta kontaktar du din tränare eller info@brommagymnasterna.se

Följande anpassningar gäller för vår verksamhet tills vidare:
- Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under träningen ska man gå hem direkt. Tränare har fullt mandat att skicka hem gymnaster de bedömer ej är 100% friska.
- Det är viktigt med god handhygien. Samtliga som deltar i träningen bör tvätta händerna med tvål och vatten före och efter träningen (alt. använda handsprit om sådan finns tillgänglig). Detta gäller naturligtvis även tränare.
- Undvik att vistas i omklädningsrummen. Byt om hemma före och efter träning.
- Undvik att passa gymnasterna, välj andra övningar om möjligt istället. Säkerhetspassning är ok att göra om detta skulle behövas för att gymnasten inte ska skada sig.
- Undvik trängsel t.ex. vid kö till ett redskap/station eller vid in och utpassering till hallen. Påminn varandra om att hålla avstånd.
- Dela inte vattenflaskor eller frukt/mat med varandra.
- Samtliga grupper ska lämna lokalerna i god tid innan träningstiden är slut och efterföljande grupper får inte gå in i lokalerna förrän gruppen innan hunnit lämna. Detta inkluderar både träningshall och omklädningsrum och syftar till att undvika trängsel vid in och ut passage.
- I våra yngsta grupper där föräldrar är med på träningen gäller en vuxen per barn. Lämna syskon hemma. I övriga grupper är det endast föräldrar/personer som är delaktiga eller på något sätt hjälper till på träningen som får följa med in i hallen. I övrigt är all form av publik förbjuden inne i hallarna.
Ett tips kan vara att ta närvaron utomhus innan ni går in i hallen.
- Om någon i hushållet är sjuk i konstaterad Covid-19 får övriga barn och vuxna inte delta i träningen. Läs mer info om detta här.
- Om du eller någon annan i familjen blir sjuk vill vi att ni kontaktar oss på Brommagymnasternas kansli så vi kan informera berörda grupper. Maila oss då till info@brommagymnasterna.se

Tack för ert engagemang och tålamod under den rådande situationen!

Håll i, håll ut, håll avstånd.