Årsmöte

Extra årsmöte i Gymnastikföreningen Brommagymnasterna

Brommagymnasterna kommer hålla ett extra årsmöte den 14 december 2021 enligt beslut på ordinarie årsmötet den 11 november 2021 där punkten 13 a-f hänsköts till ett extra årsmöte som vi här med kallar till med nedanstående föredragningslista.

Plats: Easymeet, länk skickas till dem som anmäler sig till mötet
Tid: 20.00-21.00

Anmälan till det extra årsmötet görs via länken nedan. Valberedningens förslag kommer publiceras på vår hemsida två veckor före mötet. Vi behöver ha din anmälan senast 6/12.

Förslag till föredragningslista:
1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av föredragningslista
6. Val av:
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
c) två revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
d) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande;
e) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud kan adjungeras av styrelsen
samt
f) fråga om arvode till styrelsen

Valberedningens förslag till val på Brommagymnasternas extra årsmöte

Valberedningens förslag
Beskrivning av kandidater
Fullmakt till extra årsmöte 14 december 2021


Klicka här för anmälan till extra årsmöte

Årsmöte 2021

Mötet kommer i år hållas digitalt via EasyMeet den 11 november med start 19.00. Länk till mötet skickas ut till alla som anmäler sig till årsmötet.

Här finns dokumenten till Brommagymnasternas årsmöte 2021

Valberedningens förslag.
Beskrivning av kandidater
Verksamhetsberättelse 2020-2021
Revisionsberättelse
Årsredovisning
Verksamhetsplan och övergripande ekonomisk plan

Har du inte redan anmält dig till mötet gör du det via länken nedan.


Här kan du anmäla dig till årsmötet