Nyhetsarkiv

Valberedningen söker styrelseordförande, styrelseledamot och två revisorer

2021-09-30

Brommagymnasternas styrelse spelar en viktig roll i utvecklingen av föreningens verksamhet.

Vill du vara med och fortsätta utveckla en av Sveriges ledande och största gymnastikföreningar? Anmäl ditt intresse för styrelseuppdrag!

På agendan till Brommagymnasternas årsmöte den 11 november 2021 står bl a val av ordförande för en tid av ett år och val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år samt val av två revisorer.

Valberedningen söker ordförande och ledamot till styrelsen. Styrelsen 2020/21 består av ordförande samt sex ledamöter. Ordförande Ulf Hermansson Samell har avsagt sig omval och ledamot Susanne Östberg har sorgligt nog gått bort under året. Enligt Brommagymnasternas stadgar ska styrelsen bestå av ordförande samt fem till sju ledamöter.

Vi söker också efter två revisorer. Vår ena revisor har avsagt sig omval och vår andra revisor har avgått under verksamhetsåret.

Alla medlemmar i föreningen får inkomma med förslag på kandidater. Det är viktigt att stämma av med kandidaten att hen vill vara kandidat innan hen nomineras. Man får föreslå sig själv. Förslag skickas till lenatollerz@hotmail.com. Skriv ”Till valberedningen” i ämnesraden.

 

Vänliga hälsningar från Valberedningen - Lena Tollerz Törn, Lisa Ekdahl och Lars Frösslund