Nyhetsarkiv

Uppdaterad information kring Covid-19 (210129)

2021-01-29

Den ny pandemilagen kommer att gälla i samtliga hallar under hela vårterminen och sommaren. Detta betyder att vi utöver de allmänna råden och rekommendationerna även behöver förhålla oss till denna nya lag som innebär att vi under våren kommer ha ett maxantal för antalet personer som får vistas i respektive hall. Vad som gäller för just ditt barns grupp och hur de blir påverkade kommer tränarna för gruppen att skicka ut.

Detta innebär att det ej är tillåtet för föräldrar, syskon eller kompisar som ej ingår i gruppen att följa med in i hallen eller omklädningsrum. Det är också viktigt att ni inför varje träning meddelar om ert barn inte kommer på träningen. Detta för att tränarna ska kunna planera träningen på bästa sätt.

Brommagymnasternas ambition är att under vårterminen erbjuda träning för våra gymnaster i så stor utsträckning som möjligt och i de fall vi inte har tillgång till en tillräckligt stor hall eller av någon annan anledning inte kan träna inomhus så kommer vi i stället att i första hand erbjuda utomhusträning alternativt onlineträning. Vi kommer även att i den mån det är möjligt förlänga vårterminen med en till två veckor.

Följande anpassningar gäller för vår verksamhet tills vidare:
Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under träningen ska man gå hem direkt. Tränare har fullt mandat att skicka hem gymnaster de bedömer ej är 100% friska.

Det är viktigt med god handhygien. Samtliga som deltar i träningen bör tvätta händerna med tvål och vatten före och efter träningen (alt. använda handsprit om sådan finns tillgänglig). Detta gäller naturligtvis även tränare. Undvik att vistas i omklädningsrummen. Byt om hemma före och efter träning. Undvik att passa gymnasterna, välj andra övningar om möjligt istället. Säkerhetspassning är ok att göra om detta skulle behövas för att gymnasten inte ska skada sig.

Undvik trängsel t.ex. vid kö till ett redskap/station eller vid in och utpassering till hallen. Påminn varandra om att hålla avstånd.

Dela inte vattenflaskor eller frukt/mat med varandra. Samtliga grupper ska lämna lokalerna i god tid innan träningstiden är slut och efterföljande grupper får inte gå in i lokalerna förrän gruppen innan hunnit lämna. Detta inkluderar både träningshall, omklädningsrum samt entré och syftar till att undvika trängsel vid in- och ut passage.

De restriktioner som råder just nu tillåter inte att föräldrar deltar i Barn- och vuxengrupperna.

Om någon i hushållet är sjuk i konstaterad Covid-19 får övriga barn och vuxna inte delta i träningen. Läs mer info om detta här.

Om du eller någon annan i familjen blir sjuk vill vi att ni kontaktar oss på Brommagymnasternas kansli så vi kan informera berörda grupper. Maila oss då till info@brommagymnasterna.se

Läger
Under våren planerar vi att erbjuda läger på loven i den utsträckning det är möjligt och vi har redan denna vecka öppnat upp för intresseanmälningar inför sportlovet v.9. Info har idag, fredag 29 januari, skickats ut via mail.

Intresseanmälan är ej bindande och vi kommer gå ut med information om lägret blir av eller inte i god tid för dem som anmält intresse.

Märkestagning
Vi planerar även att arrangera Brommagymnasternas märkestagning i slutet av april. Om det är möjligt så kommer märkestagningen att arrangeras i Blackebergshallen den 24 april. Om det inte är möjligt att genomföra arrangemanget i Blackebergshallen så kommer vi istället erbjuda en digital märkestagning. Mer info om detta kommer senare under terminen.

Våruppvisning
Våruppvisningen 2020 blev tyvärr inställd och för att inte riskera att detta även skulle bli fallet detta år så kommer våruppvisningen 2021 istället bli en jubileumsfilm som samtliga grupper i föreningen kommer bjudas in till att delta i. Brommagymnasterna fyllde 70 år 2020 och detta vill vi uppmärksamma genom att skapa en jubileumsfilm med föreningens historia som tema. Även detta kommer ni få mer information om inom kort.

Tack för ert engagemang och tålamod under den rådande situationen!

Vänliga hälsningar Brommagymnasterna