Nyhetsarkiv

Till minne av Susanne Östberg

2021-06-02

Det är med stor sorg vi meddelar att Susanne Östberg efter en tids sjukdom somnat in vid en ålder av 65 år. Susanne var under många år engagerad som barn- och ungdomsledare, aktiv inom sektionsverksamheten och ledamot i klubbens styrelse från 2002 fram till sin bortgång. Hon efterlämnar sin make Anders, barnen Malena och Kristoffer med familjer, barnbarn och vänner.

Som för många blev Susannes första kontakt med Brommagymnasterna när hon startade som gymnastikledare för sina barn i slutet av 80-talet. Intresset kom med tiden att utvecklas till att även omfatta olika roller inom klubbens barn- och ungdomssektionen, där hon var delaktig vid många olika klubbarrangemang såsom klubbmästerskap, märkestagningar och föreningsuppvisningar.

Susanne var också en drivande kraft i uppstarten av klubbens dåvarande Cheerleadingsektionen och under flera år engagerad i arbetet med klubbens profilfrågor. Som ekonom föll det sig naturligt att Susanne i styrelsearbetet höll ett vakande över klubbens ekonomi och kapitalförvaltning.

Parallellt med arbetet i Brommagymnasternas styrelse var Susanne också revisor i Gymnastikförbundet Öst mellan åren 2016 och 2021.

Susanne bidrog starkt med sin breda kompetens och klokhet och såg på ett lågmält och effektivt sätt till att saker blev gjorda.

Susannes förkärlek till rockmusik har påverkat musikvalet vid en rad av klubbens uppvisningar och det lyftes på ögonbrynen med viss förvåning när hon berättade att hon skulle på konsert och fortsatte med att det var hårdrock. Detta var ett kännetecken för Susanne, hon höll på integriteten och var på samma gång alltid varm och närvarande.


Det är med stor sorg vi meddelar att Susanne Östberg efter en tids sjukdom somnat in vid en ålder av 65 år. Susanne var under många år engagerad som barn- och ungdomsledare, aktiv inom sektionsverksamheten och ledamot i klubbens styrelse från 2002 fram till sin bortgång. Hon efterlämnar sin make Anders, barnen Malena och Kristoffer med familjer, barnbarn och vänner.

Som för många blev Susannes första kontakt med Brommagymnasterna när hon startade som gymnastikledare för sina barn i slutet av 80-talet. Intresset kom med tiden att utvecklas till att även omfatta olika roller inom klubbens barn- och ungdomssektionen, där hon var delaktig vid många olika klubbarrangemang såsom klubbmästerskap, märkestagningar och föreningsuppvisningar.

Susanne var också en drivande kraft i uppstarten av klubbens dåvarande Cheerleadingsektionen och under flera år engagerad i arbetet med klubbens profilfrågor. Som ekonom föll det sig naturligt att Susanne i styrelsearbetet höll ett vakande över klubbens ekonomi och kapitalförvaltning.

Parallellt med arbetet i Brommagymnasternas styrelse var Susanne också revisor i Gymnastikförbundet Öst mellan åren 2016 och 2021.

Susanne bidrog starkt med sin breda kompetens och klokhet och såg på ett lågmält och effektivt sätt till att saker blev gjorda.

Susannes förkärlek till rockmusik har påverkat musikvalet vid en rad av klubbens uppvisningar och det lyftes på ögonbrynen med viss förvåning när hon berättade att hon skulle på konsert och fortsatte med att det var hårdrock. Detta var ett kännetecken för Susanne, hon höll på integriteten och var på samma gång alltid varm och närvarande.