Vanliga frågor

Här finns svar på vanliga frågor

1. Hur gör jag för att anmäla mitt barn till Brommagymnasterna?
Du anmäler ditt barn via anmälningsformuläret som du hittar på förstasidan av ww.brommagymnasterna.se . När du har fyllt i formuläret kommer vi hantera din anmälan så snart som möjligt (oftast inom en vecka) och mailar då en faktura till dig på 100:- som är en medlemsavgift som alla våra medlmmar betalar en gång per år (höst + vår). 

2. Ska man stå i kö för att börja hos er?
Alla som vill börja i Brommagymnasterna måste skriva in sig i vår kö. Vi hanterar våra anmälningar under terminen och skickar ut info till alla som står i kö när vi har lediga platser. Det är ibland lättare för vissa åldrar att komma med i en grupp medan andra kan ta längre tid. Innan varje terminsstart fyller vi i första hand på våra grupper som har lediga platser med barn som står i kö för att börja hos oss. Har vi efter detta lediga platser kommer dessa släppas via vår bokningssida och då är det först till kvarn som gäller och för att boka en plats behöver man då inte stå i kö. 

3. Kostar det pengar att stå i kö hos er?
Genom att anmäla sitt barn till kön godkänner man också att barnet blir medlem i den ideella föreningen Brommagymnasterna. Som medlem i Brommagymnasterna betalar man 100:- per verksamhetsår (höst + vår). Efter att vi har hanterat din anmälan till kön skickar vi ut ett mail med en betalningslänk till dig, oftast inom en vecka från det att du gjorde anmälan. Vid terminsstart (höst och vår) kan det dock ta längre tid innan vi kan hantera din anmälan.

Betalas inte medlemsavgiften plockas personen bort från vår kö. 

4. Vad kostar det att träna hos er?
Klicka här för att se aktuella priser för våra grupper

5. Från vilken ålder kan man börja träna hos er?
Från det år man fyller 3 år är man välkommen att börja hos oss. Då vi har kö till våra grupper kan du behöva ställa ditt barn i kön.
Klicka här för att komma till anmälningsformuläret.

6. Kan jag se när era grupper tränar?
På vår hemsida kan du se schemat för alla våra grupper. Schemat kan komma att förändras inför varje höst då vi blir tilldelade nya tider av Stockholm Stad.
Klicka här för att komma till schemat.

7. Hur delar ni in era grupper i de yngre åldrarna?
I våra grupper för de yngre barnen delas de in efter året som barnen är födda. Det är först när de är över 10 år som grupperna består av barn födda under olika år. Det kan finns undantag även i de yngre åldrarna och vi kan ibland behöva slå ihop två grupper i olika åldrar för att ha tillräckligt med tränarteckning.

8. Hur många träningar har grupperna/termin?
Antalet träningar per termin varierar mellan våra grupper och kan påverkas av att lokalen som verksamheten är i håller stängt pga lov, arrangemang mm. 

9. Vad ska mitt barn ha på sig på träningen?
Gymnastikdräkt, t-shirt och shorts, linne och tajts, på fötterna kan barnet antingen vara barfota eller ha ”plastisock”, uppsatt hår och kom ihåg att ta med vattenflaska.

10. Vilka discipliner har ni verksamhet inom?
Vi har verksamhet inom Barngymnastik, Truppgymnastik och Manlig artistisk gymnastik samt vuxengymnastik. 

11. Har ni vuxengrupper inom er verksamhet?
Ja det har vi. Om du vill veta mer kan du kontakta oss på info@brommagymnasterna.se
Vi har både vuxengrupper för dig som är nybörjare och för dig som har tränar gymnastik sedan tidigare. Vi har vuxengrupper inom både Truppgymnastik och den Artistiska gymnastiken. 

12. Jag som förälder kan tänka mig att ställa upp som ledare i föreningen? Vad innebär det?
Att vara tränare inom Brommagymnasterna innebär att du ingår i ett tränarteam om två till tre tränare som delar på arbetsuppgifter och ansvar. I arbetsuppgifterna ingår planering och genomförande av träningspassen och till din hjälp får du färdiga träningsplaneringar anpassade till den ålder som du ska vara tränare för. Information till och kontakt med föräldrar och kansliet samt närvaroregistrering.

Att vara tränare inom gymnastiken är utmanande och väldigt roligt. Du får en gemensam sak med ditt barn och får vara med och bidra till att barn och ungdomar får röra på sig och skapa grunden för ett aktivt liv.
Vi ser gärna att du själv varit aktiv eller ledare inom idrotten och det är en fördel om du är eller har varit gymnast men det är inget krav. Du ska framför allt tycka om att lära ut och leda grupper och du vet vad det innebär att vara en god förebild.

Hur anmäler jag mig till det? Om du är intresserad av att bli ledare kan du anmäla det samtidigt som du anmäler ditt barn till kön. Om ditt barn redan står i kö för att börja hos oss kan du maila oss på info@brommagymnasterna.se och skriva att du är intresserad av att bli tränare. Skriv då också namn på ditt barn samt om du har några specifika önskemål om dag och tid. Vi kontaktar sedan dig för att stämma av när det är aktuellt för dig eller om vi har en grupp nu direkt som du kan gå in i. När man går sin som tränare får barnet förtur i kön och en plats i gruppen som man som förälder blir tränare för.

13. Mitt barn vill byta grupp, hur går jag tillväga?
Om det är under pågående termin kan du kontakta oss på info@brommagymnasterna.se

Är det inför en ny termin kommer du få info om detta i samband med den info som skickas ut om hur man går tillväga för att köpa sin plats för kommande termin.

14. Mitt barn är sjuk, vem ska jag sjukanmäla till?
Sjukanmälan görs direkt till ansvarig tränare för gruppen. Kontaktuppgifter till tränarna får ni direkt från dem.

15. Hur kan jag komma i kontakt med er?
Du kan maila oss på info@brommagymasterna.se, den mailen läses av måndag-fredag. Vill du hellre prata med oss kan du ringa oss på 08-128 754 00.

16. Jag har en fråga gällande min faktura, vem kontaktar jag då?
Du kontaktar oss på info@brommagymnasterna.se så hjälper vi dig.

17. När börjar terminen?
Höstterminen startar vecka 36 och slutar vecka 49. Vårterminen startar vecka 3 och slutar vecka 19.

18. Hur gör jag för att säga upp min/mitt barns plats i föreningen?
Skicka ett mail till oss med namn och personnummer på personen som det avser. När vi mottagit ditt mail hanterar vi det så snart vi kan och återkommer då med en bekräftelse för uppsägningen.

19. Kan jag få träningsavgiften återbetald om mitt barn väljer att sluta i Brommagymnasterna?
Vi återbetalar inte träningsavgifter för befintliga gymnaster då betald träningsavgift är lika med accept att börja i en specifik grupp.
Om man är helt ny gymnast i föreningen återbetalar vi 50% av träningsavgiften om man slutar före 3:e träningstillfället.
Skulle ditt barn skada sig under träning/tävling innan halva terminen har gått och skadan medför att gymnasten måste avstå sin träning under resten av terminen återbetalar vi 50% av träningsavgiften. Återbetalning efter ångerrättstiden gått ut sker enbart mot sjukdom och skall intygas av läkare.

20. Varför måste vi betala nästa terminsavgift så tidigt?
För att föreningen ska hinna jobba med planering och ledarfrågor måste vi veta hur många barn som kommer gå hos oss innan varje termin startar. Arbetet med att få fram vilka barn som vill gå kvar i grupperna mellan terminerna är både stort och omfattande. För att vi som ideell förening ska hinna med att administrera eventuella bortfall behöver vi veta vilka som vill gå kvar så tidigt som möjligt.
De platser som är lediga ska erbjudas nya barn så snart som möjligt. För att vi ska kunna hinna fylla på grupperna innan terminsstart så de nya barnen i gruppen får vara med från start och kunna komma in i gruppen behöver vi så tidigt som möjligt veta vilka barn som ska gå kvar. Det enda sättet för oss att göra detta på är att be om en tidig betalning.

21. Hur gör jag en bokning till en grupp?
Via vår bokningssida kan ni boka en plats åt ert barn. När vi fyller på våra grupper erbjuder vi först de barn som står i kö hos oss en plats. Om vi efter detta fortfarande har lediga platser öppnas vår bokninggsida upp för alla. Innan vi öppnar upp bokningssidan skickar vi ut ett mail till alla som står i kö till oss. 
Bokningssidan öppnas upp inför varje terminsstart. Info om detta mailas ut till alla som står i kö samt läggs upp på hemsidan.

22. Gruppen jag är intresserad av är full. Kan jag stå i kö till den gruppen om någon hoppar av?
Vi kan inte erbjuda er att stå i kö till en specifik grupp. Däremot kan du via vår bokningssida anmäla dig till att bevaka gruppen och får då ett mail om det skulle bli någon ledig plats i gruppen. 

23. Jag skulle vilja ha kontaktuppgifter till mitt barns tränare. Kan ni lämna ut dem?
Enligt GDPR kan vi inte lämna ut kontaktuppgifter till tränarna. Dessa uppgifter får tränarna själva lämna ut.

24. Kan mitt barn provträna innan vi bokar och betalar för en plats?
Ditt barn är välkommen att provträna en gång innan ni bestämmer er. För att ni ska kunna provträna är det viktigt att ni kontaktar oss så vi kan titta om det finns plats i den grupp som ni önskar prova i samt för att vi ska kunna meddela till tränarna att ni kommer och provtränar om det finns plats i den gupp som ni önskar.

25. Mitt barn går idag på gymnastik i en annan förening men vi önskar byta till Brommagymnasterna, hur gör jag då?
Kontakta oss på info@brommagymnasterna.se så ska vi hjälpa dig för att se om vi har en lämplig grupp åt er.

26. Vilka är tränare i föreningen? 
I våra träningsgrupper är det i första hand föräldrar som är tränare. Dessa har till sin hjälp ungdomstränare som ofta själva är gymnaster inom föreningen. Det kan även vara gymnaster som är tränare i våra grupper. Brommagymnasterna är en ideell förening som är beroende av att föräldrar och andra ideella personer hjälper till i våra grupper. 

I våra tävlingslag är det i första hand tränare med egen gymnastikbakgrund som är tränare samt att det i vissa tävlinglag finns anställda tränare. 

}